KENYAH

Lepo' Tau Dayak
Sarawak (Borneo)
Malaysia

Forums {Keja'e}

Post Reply
Forum Home > General Discussion (Kejae) > ZERO, KOSONG..

Zaini Manaikuwai
Member
Posts: 3

Cen tading ake' masuk sekolah, pabe' na'ki ne,  ake' abe' un melai tisen @ tego'  sebutan ilu Kenyah ttg nomor KOSONG.. ilu nading cen ca, dua, telu, abe' puluk, ca ato.. jd kumin ilu Kenyah pisu no KOSONG??????

February 18, 2010 at 6:00 AM Flag Quote & Reply

Kenyah Lepo Tau, Sarawak (Borneo)
Site Owner
Posts: 22

KOSONG = Kusong???

February 18, 2010 at 1:25 PM Flag Quote & Reply

{Apok.lian a.k.a Beludek Pa'}
Member
Posts: 2

Awai. Ake' pe be'un tisen.

April 24, 2010 at 5:19 AM Flag Quote & Reply

Ben Tumpen
Member
Posts: 2

ake ngiok,'kusong' te ina ban ilu kenyah beun belajan dina cena'ak..jade,ilu katap ngan belajan dina cin dulu alok tuak pakai 'sleng' ilu tengen...'kusong=sifar','kelangan=kosong'...tiga tawai:)

July 9, 2010 at 10:25 AM Flag Quote & Reply

Ngerao
Member
Posts: 1

kak empi te usa ni?

September 16, 2015 at 3:21 AM Flag Quote & Reply

Kenyah Lepo Tau, Sarawak (Borneo)
Site Owner
Posts: 22

inu "usa" na?

--

Sylvia Bungan Salau

Website: www.kenyahsarawak.com
Facebook group: Kenyah "Orang Ulu" in Sarawak, MALAYSIA (Borneo)
Email: miri_bia@yahoo.ca


September 17, 2015 at 2:45 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.